Sävsjö kommunvapen

Överklagan, synpunkter och klagomål

Överklagan, synpunkter och klagomål

Överklagan

Har du ansökt om en insats, men fått ett avslag? Du har rätt att överklaga ett avslagsbeslut till Förvaltningsrätten. Hur du överklagar framgår av beslutet. Vill du ha hjälp med att utforma ditt överklagande, så är vi skyldiga att hjälpa dig med det.

Synpunkter och klagomål

Vi vill att våra verksamheter ska vara så bra som möjligt. Du har möjlighet att lämna klagomål, synpunkter eller idéer på verksamheten inom stöd och omsorg. Se länk till höger

Senast uppdaterad: 2017-03-07