Sävsjö kommunvapen

Boendestöd

Boendestöd

Boendestödet syftar till att öka dina möjligheter till ett självständigt liv och delaktighet i samhället. Boendestödet är frivilligt och bygger mycket på att du själv är delaktig. Tillsammans arbetar vi för att du ska få en bättre struktur i din vardag och för att öka din självständighet.

Boendestödet vänder sig till dig som:

  • har fyllt 18 år (upp till 65 år).
  • har en psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruksproblem.
  • bor i egen lägenhet eller hus.
  • har behov av stöd för att sköta ditt hem och/eller behov av stöd ute i samhället.
  • behöver stöd i kontakter med exempelvis sjukvård eller myndigheter.

Boendestöd söker du via:

  • Din kontaktperson på psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vetlanda.
  • Handläggare på boendestödgruppen.

Boendestödgruppen arbetar:

Måndag - Fredag kl.07.30 - 21.00, Lördag kl. 07.30-20.00, Söndag 7.30 - 19.00.


Senast uppdaterad: 2017-10-02