Sävsjö kommunvapen

Särskild förordnad vårdnadshavare

Särskild förordnad vårdnadshavare

Vill du hjälpa ett ensamkommande barn?

Barn som spelar basket

Vi söker dig som kan vara särskild förordnad vårdnadshavare till ensamkommande flyktingbarn i Sävsjö. Barnen som kommer kan vara mellan 0-18 år.

När ett ensamkommande barn fått permanent uppehållstillstånd ska en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare utses för barnet. Den gode man som förordnades när barnet kom till Sverige ska då ersättas av en sär­skild förordnad vårdnadshavare.

Uppdragets innehåll 

En särskild förordnad vårdnadshavare har samma rättsliga behörighet som en förälder men har inte den faktiska vårdnaden eller försörjningsplikten för barnet. I uppdraget ingår bland annat att:

  • Hjälpa till med den långsiktiga planeringen för barnets framtid och integration i Sverige.
  • Företräda barnet i kontakter med myndigheter som socialtjänst, skola, CSN och skatteverket.
  • Hålla regelbunden kontakt med  det boende där ungdomen bor och se till att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet.
  • Ansvara för barnets ekonomi.
  • Bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning, till exempel genom ansökan av barnbidrag, studiemedel och försörjningsstöd.

Du har ingen skyldighet att försörja barnet ekonomiskt eller att stå för den dagliga vårdnaden och boendet. Detta är något som kommunens verksamhet organiserar och ger barnet.

Kvalifikationer och förväntningar

Det krävs ingen särskild utbildning men vissa krav finns på lämplighet för att uppdraget ska hjälpa barnet på ett positivt sätt.

  • Du ska ha livserfarenhet, ansvarsfullhet och du bör känna att du får en bra kontakt då du kommer i kontakt med barn och unga.
  • Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket och det svenska samhällets uppbyggnad, organisation och normer.
  • Det är viktigt att ha förståelse för sin och andra aktörers olika roller samt kunna ha goda relationer till berörda myndigheter.
  • I relation till barnet är det viktigt att du kan se till dennes bästa i förhållande till olika myndigheter och organisationer.

Din lämplighet prövas genom ett en kort utredning. Utredningen görs genom ett samtal mellan dig och socialsekreterare. Samtalet kompletteras med uppgifter från en referensperson samt registerutdrag från kronofogdemyndigheten och polisens belastningsregister. Efter att utredning har gjorts och du blivit godkänd som särskilt förordnad vårdnadshavare får du vänta tills behovet uppstår.

Ersättning

Arvode utgår för uppdraget.

Intresseanmälan

Om du vill anmäla ditt intresse eller är intresserad av att veta mer om vad det innebär att vara särskild förordnad vårdnadshavare är du välkommen att kontakta socialsekreterare Meliha Öksuz Ekin, 0382-15628, meliha.oksuzekin@savsjo.se

Du kan också fylla i enkäten nedan så kontaktar vi dej.

Jag är intresserad av uppdrag som: *

Mina kontaktuppgifter *
User information

Senast uppdaterad: 2017-03-07