Sävsjö kommunvapen

Sjukgymnastik/Fysioterapi

Sjukgymnastik/Fysioterapi

Sjukgymnasten/ysioterapeuten hjälper patienterna att uppnå sina individuella mål gällande rörelse- och funktion och att verka för en god livskvalitet i vardagen

Sjukgymnasten/fysioterapeuten bedömer funktions- och rörelseförmåga samt upprättar träningsprogram för att på så sätt träna upp eller bibehålla funktionsförmåga efter skada och/eller sjukdom.

Sjukgymnasten/fysioterapeuten ansvarar även för bedömning och utprovning av gånghjälpmedel och träningshjälpmedel.


Senast uppdaterad: 2017-03-07