Sävsjö kommunvapen

Rehabilitering

Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan behövas för att du, som har varit sjuk eller skadad, ska återfå så mycket som möjligt av din fysiska och psykiska förmåga.

Du kan också få lära dig att använda olika hjälpmedel för att kompensera förmågor som påverkats av sjukdomen eller skadan.


Senast uppdaterad: 2017-03-07