Sävsjö kommunvapen

Habilitering

Habilitering

Kommunen avsvarar för habilitering i vardagen som utförs av personal i kommunal verksamhet, förskola, skola, daglig verksamhet, särskilt boende, hemtjänst och andra stödformer i ordinärt boende.

Det är kommunens arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor som stödjer och är delaktiga kring habiliteringen i vardagen.

Kommunen har också ett ansvar i att uppmärksamma och hjälpa till med att ordna kontakt med Habiliteringscentrum då behov finns samt att hjälpa till och delta i samordnad planering.


Senast uppdaterad: 2017-03-07