Sävsjö kommunvapen

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att du tillfälligt vistas på korttidshem, hos en familj eller deltar i lägerverksamhet. På så sätt kan anhöriga få avlastning samtidigt som du får miljöombyte.

Insatsen kan vara regelbunden eller erbjudas vid akuta sitiationer.

Korttidsvistelse är en rättighet som finns inskriven i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Senast uppdaterad: 2017-03-07