Sävsjö kommunvapen

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn innebär att funktionshindrade skolungdomar över 12 år kan ha rätt till stöd före och efter skoldagen samt under lov och studiedagar i form av fritidsverksamhet.

Korttidstillsyn är en rättighet som finns inskriven i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Senast uppdaterad: 2017-05-23