Sävsjö kommunvapen

Färdtjänst

Färdtjänst

Från den 1 januari 2014 flyttades myndighetsansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunen till Landstinget i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings Länstrafik

Länk till Länstrafiken för kontakt och blanketter finns till höger

Senast uppdaterad: 2017-03-07