Sävsjö kommunvapen

Avgifter

Avgifter

Vad kostar äldreomsorgen?

Det finns en maxtaxa för vad du får betala för din äldreomsorg.
Maxtaxan innebär att du som har insatser av äldre- och handikappomsorg betalar maximalt 1 820 kronor/månad för vård och service. För att kommunen skall beräkna din avgift rätt måste du lämna in en inkomstanmälan. Utifrån din inkomstanmälan räknar kommunen ut din avgift. Avgiften för vård och omsorg (exklusive hyra och mat) kan variera från 0 - 1 820 kronor/månad (2018).

Avgifter för hemtjänst

Du kan läsa mer om avgifter för hemtjänst i hemtjänstkatalogen, samt räkna ut din hemtjänstavgift med hjälp av faktabroschyren "Avgifter inom
äldre- och funktionshinderomsorgen".

Avgifter för särskilt boende  

För mer information om avgifter för särskilt boende hänvisas till faktabladet "Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen". Som mest betalar du 1 820 kronor per månad för vård. Därutöver betalar du hyra och kostavgift.

Avgifter för växelvård och dagverksamhet 

En avgift för vård och omsorg tas ut inom växelvård, tillfälligt korttidsboende och dagverksamhet. Dygnsavgiften för växelvård och korttidsboende är 1/30 av ditt uträknade avgiftsutrymme enligt hemtjänsttaxan, maximalt 67 kronor/dygn.

För att få rätt avgift behöver blanketten "Inkomstförfrågan" lämnas in.

Dagverksamhet är gratis men avgift för kost tas ut enligt särskild kosttaxa.

Senast uppdaterad: 2018-02-13