Sävsjö kommunvapen

Nu börjar projekteringsarbetet med fler tomter på Tällevad II

-Nu är det dags för projektering av gata, tomter, belysning och allmän platsmark på Tällevad II. Går allt enligt planerna kan gatan börja byggas någon gång i början av nästa år och tomterna börja säljas under hösten 2019, det berättar Åsa Elmersson, mark- och exploateringsstrateg på Sävsjö kommuns samhällsbyggnadsenhet.

-Ett första led i arbetet är att börja avverka skogen och det kommer att påbörjas av Sävsjö kommuns skogslag inom den närmaste framtiden, fortsätter Åsa Elmersson.

Detaljplanen för Tällevad II vann laga kraft under våren 2016 och som det ser ut just nu blir det åtta ganska rejäla bostadstomter på mellan 1000 och 1600 m2 när allt är klart. Genomförandet är tänkt att påbörjas efter årsskiftet 2018-2019 men först ska en del skog avverkas på och omkring den nya tomtmarken.

-Vi börjar projekteringsarbetet för Tällevad II med att avverka skog, berättar Åsa Elmersson och pekar mot skogsbrynet, bakom befintlig bebyggelse på Terassgatan.

Publicerad 2018-10-08