Sävsjö kommunvapen

Varje droppe är värdefull!

Flera kommuner i länet har infört bevattningsförbud, bland annat våra grannkommuner Vetlanda och Värnamo.

Sävsjö kommun har ännu inte infört bevattningsförbud men ett sådant förbud kan komma om torkan fortsätter.

Den 6 juli skrev Njudung Energi på sin hemsida ”I dagsläget gäller bevattningsförbudet inte för Sävsjö kommun, men förbrukningen av vatten är väldigt hög även där och ett förbud kan därför bli aktuellt också i Sävsjö”.

För att hålla dig uppdaterad om läget i länet på grund av torkan hänvisar vi till på både länsstyrelsens hemsida ( www.lansstyrelsen.se/ och Njudung Energi: s hemsida ( www.njudung.se).

Vi kommer också informera på Sävsjö kommuns hemsida om det kommer ett bevattningsförbud.

Så här sammanfattar länsstyrelen läget för yt- och grundvattennivåerna 2018-07-17.


Yt- och grundvattennivåer

Sammanfattning av läget 2018-07-17

Flödena är låga och fortsatt sjunkande i både små och stora vattendrag i hela länet. På sina håll är flödena i nivå med de låga flödena 2016/2017.

Det extremt varma vädret ger höga vattentemperaturer vilket leder till att avdunstningen är väldigt stor. Detta i kombination med bristen på regn gör att vi ser en betydligt snabbare minskning av vattennivåerna än tidigare år.

Grundvattennivåerna i små magasin sjunker också snabbt och befinner sig mycket under det normala i hela länet. Nivåerna i större grundvattenmagasin sjunker också och är nu under normal nivå i hela länet.

Risk för vattenbrist har utfärdats för alla medelstora avrinningsområden i länet. Med tanke på årstid, takten på minskningen och prognoserna så finns det skäl att hushålla med vatten.

Och så här skriver Njudung Energi på sin hemsida om att spara vatten;

Såhär kan du vara med och bidra till att vårt kommunala dricksvatten räcker till alla:


  • Stäng av vattenkranen under tandborstningen. Om kranen stängs av under tre minuter sparas närmare 36 liter vatten.
  • Duscha kortare tid med snålspolande munstycke och stänga av vattnet vid intvålning. Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter.
  • Fyll inte pool, badtunnor eller spaanläggning med vatten från ett kommunalt vattenverk, samfällighet eller egen brunn. Ta ett dopp i en sjö istället.
  • Undvik att bada i badkar. Ett badkar rymmer omkring 200 liter vatten. Ta en kortare dusch istället.
  • Fyll disk- och tvättmaskinerna fulla innan de körs. Skölj inte av porslinet i onödan innan det ställs i diskmaskinen och använd gärna kortprogram. Diskmaskinen drar cirka tio liter vatten per disk och tvättmaskinen behöver cirka 50 liter vatten för en tvätt.
  • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola ur kranen en stund för att få vattnet kallt. 12 liter sparar du om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten.
  • Samla regnvatten i tunnor för att vattna både trädgården och växter inomhus.
  • Laga läckande toaletter och droppande kranar. På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten. Ur en droppande vattenkran rinner det ut 15 000 liter vatten per år. 5 liter vatten per minut sparar du genom att byta till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.
  • Diska inte under rinnande vatten. Använd diskpropp eller en balja istället. Vid diskning under rinnande vatten i 10 minuter går det åt 120 liter vatten.


Publicerad 2018-07-17