Sävsjö kommunvapen

Foder till lantbrukare i Sävsjö kommun

Det finns lite mark som sköts av Sävsjö kommun där det finns möjlighet att ta hand om gräset till foder för djuren. Områdena är framför allt i Stockaryd och Vrigstad. De här är ytor som vi inte normalt slår på det här sättet. Det kan finnas burkar, plast och annat olämpligt i gräset.

Sävsjö kommun vill gärna hjälpa till att bidra med foder till lantbrukare i kommunen. På grund av risken för gnistbildning vid maskinarbete i skog och mark och rådande eldningsförbud i länet kan vi inte tillåta slagning av gräs med maskin. Vi kan erbjuda foder mot att gräset slås med t.ex. lie eller grästrimmer. Den som är intresserad av att klippa en yta ska kontakta tekniska förvaltningen som du når via kommunens växel, tfn 0382-15200.


Regler att förhålla sig till:


  • I första hand ska förfrågningar från lantbrukare inom Sävsjö kommun få hjälp.
  • Arbetet ska utföras professionellt och därför måste kontakt tas med tekniska förvaltningen.
  • Fodret ska utan dröjsmål plockas bort från den aktuella ytan och ytan ska ge ett gott intryck efter klippning.
  • Ingen ersättning betalas för klippning, däremot får fodret behållas.
  • Fodret får inte säljas vidare utan får enbart användas som foder till de egna djuren.
  • Ytorna slås inte normalt på det här sättet. Det kan därför finnas stenar, aluminiumburkar och annat olämpligt i gräset. Tekniska förvaltningen frånsäger sig även ansvar i de fall foder från våra ytor orsakar skador.
  • Mer om eldningsförbudet kan du läsa i nyhetsarkivet nedan daterat 2018-06-28. Avsteg från eldningsförbudet kan endast medges av räddningschefen i särskilda fall.
Publicerad 2018-07-17