Sävsjö kommunvapen

Fordonsadministration och bilpool

I dagsläget består bilpoolen av 4 poolbilar och ett släp. Bilpoolen är till för att minska fordonen ute i organisationen och för att minska andelen som kör med egen bil mot milersättning. Målet är att minska körandet med egen bil med minst 20% under 2018.

Bilpoolen kommer under året att bli helt digital. Det kommer att ske en digitalisering för att öka åtkomligheten av bilpoolsfordonen dygnet runt för alla verksamheter. Programvaran för uthyrningshantering är installerad, digitalt nyckelskåp är under installation. Därefter informeras medarbetare i verksamheterna om hur systemet fungerar och hur det ska användas .

Miljöbilar

Alla kommunens bilar ska vara så miljövänliga som möjligt. I dagsläget har vi 39.5% miljöbilar. Med miljöbilar menar vi gasdrivna bilar och så småningom även elbilar. Detta är ett led i de mål som finns, att 2030 vara fossilfria när det gäller driften av alla fordon. Målet för 2018 är att komma upp i 45% miljöbilar. Som det ser ut nu så kommer vi att nå högre.

Fordonsadministration

Fordonsadministrationen tillhandahåller tvätt och städ till alla kommunens och de kommunala bolagens fordon. Tvätt och städ sker en gång i månaden. Då sker även en större kontroll av fordonet såsom däckkontroll, vätskekontroll och kontroll av bilens skick. Detta för att upptäcka skador så tidigt som möjligt och för att medarbetarna ska köra säkra fordon.

Fordonsadministrationen administrerar fordonen helt allt ifrån upphandling, inköp, ekonomi , service, besiktning, däckskifte och avveckling. I dagsläget är det ca 129 fordon inklusive bolagens fordon. Med fordon här så räknar vi in personbilar, lätta transportbilar, släp, motorredskap, mopeder med flera.

Fordonsadministrationen hanterar även alla avtal kring fordonen såsom drivmedel, service och körjournaler.

Digitala körjournaler kommer att införas under 2018 för att få en mer lättadministrerad fordonsflotta och för att följa de skatteregler som finns kring körjournaler.

Genom att samla all administration kring fordonen får man stora samordningseffekter när det gäller exempelvis drivmedel och service.

Dekaler på fordonen.

Vi ser många vinster med att vi ha dekaler på 95% av kommunens fordon. Vi ser att körbeteenden ändras när personal kör en bil som är uppmärkt. Försäkringsbolagen ser en minskad skadegörelse på de fordon som är uppmärkta. Under 2017 hade kommunen inte en enda skadegörelse på något fordon som var uppmärkt och det är en minskning från föregående år då de ej var uppmärkta. Det är en trygghetsfråga för kommunens invånare. När hemtjänsten gör hembesök så ska personen som får hjälp se redan när bilen kommer att det är rätt hjälp som kommer, och inte ena dagen en röd bil och nästa dag en blå bli, detta kan skapa oro.

Tanken är att administrationen ska minska i verksamheterna och samlas på ett ställe.

Fordonsadministrationen hjälper även service förvaltningen med bland annat felparkerade fordon, parkeringar, utredningar för kommande projekt mm.

Utbildningar och workshops som hålls av fordonsadministrationen är bland annat om: tanka gas, elcyklar, lastsäkring, hanteringsrutiner kring kommunens fordon etc.

 

Publicerad 2018-05-09