Sävsjö kommunvapen

Pressmeddelande

Med anledning av den tragiska händelsen i Sävsjö natten till den 1 mars har Sävsjö kommun vidtagit följande åtgärder:

- Kommunen har bildat en förvaltningsövergripande krisgrupp som leds av kommunchefen och som i övrigt består av tjänstepersoner vid barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, samt räddningschefen.

- Socialtjänsten och skolan har avdelat personal för att stötta barnen i familjen.

- Den berörda skolan har aktiverat sitt krisarbete, framförallt riktat mot de klasser barnen går i. Även andra skolor som har elever från det aktuella boendet har vidtagit liknande åtgärder.

- POSOM-gruppen är aktiverad för att stödja andra drabbade, framförallt personer i familjens närhet

- Kommunens krisgrupp kommer ha dagliga avstämningar den närmaste tiden.

Sävsjö kommun vill avslutningsvis uttrycka sitt deltagande i barnens sorg över förlusten av sin mamma och kommer fortsättningsvis ha ett primärt fokus på att stötta och hjälpa dem inom olika områden.

Frågor med anledning av denna händelse besvaras av kommunchef Jan Holmqvist, tel 0382/152 03.

 

Publicerad 2018-03-01