Sävsjö kommunvapen

Årets första sammanträde med kommunstyrelsen

Den 9 januari var det dags för årets första sammanträde med kommunstyrelsen och på agendan var en rad viktiga ärenden.

Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, hade ansökt om att få 3,6 miljoner i ersättning för saneringskostnader och det sa kommunstyrelsen ja till. Bakgrunden är att Sävebo har byggt 24 lägenheter i två nya fyravåningshus mitt i centrala Sävsjö. Husen ligger vackert utmed Torkån och intresset för att boka lägenheter i husen har varit stort. I samband med byggnationen har en sanering av föroreningar i marken varit nödvändig. Kommunstyrelsen motiverar sitt beslut med att man vill ta ansvar för att sanera denna mark eftersom den tidigare varit kommunägd. Men framförallt vill man ge Sävebo ekonomisk kraft att fortsätta arbetet med att bygga fler nya bostäder.

Hämtning av skrymmande avfall och bekymret med nedskräpning av återvinningsstationer och ristippar blev ett av diskussionsämnena på kommunstyrelsen. Utgångspunkten var ett medborgarförslag i ämnet. Det pågår ett arbete för en bättre ordning och detta ska redovisas vid kommande sammanträde med kommunfullmäktige. Det beslutades också att föreslå kommunfullmäktige en plan för kommunens arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det bestämdes också om försäljning av tomter och lite annat smått och gott.

Här kan du läsa om alla beslut som togs.PDF

 

Publicerad 2018-01-10