Sävsjö kommunvapen

Ansök bidrag för resekostnader vid högskolestudier för hösttermin 2017

Ansökningsdatum för höstterminen 2017 är förländ till den 16 januari.

För att vara berättigad till resebidrag gäller att studerande:

  • Är boende och folkbokförd i Sävsjö kommun. Vi gör adress- och namnförfråga hos Skatteverket.
  • Bedriver högskolestudier på heltid, läser 30 högskolepoäng/termin.
  • Dagpendlar med kollektivtrafik till högskoleorten.

För att bli beviljad rabatterade kollektivtrafikresor ska man efter varje termin skicka:

  • Ifylld ansökan med underskrift
  • Registreringsintyg/studieintyg, där framgår att studierna bedrivs på heltid (30 högskolepoäng/termin) samt terminens längd/terminens början-och slutdatum. Antagningsbesked godtas ej!
  • länstrafikens kvitto på betalda biljetter/kort

För 2017 är resebidrag till universitet-, högskolestuderande och yrkeshögskolestuderande enligt gällande regler 50 % av resekostnaden för kollektivtrafikresor.

Mer information och ansökningsblankett finns här.

Publicerad 2018-01-10