Sävsjö kommunvapen

Utdelning av årets miljöpris

Även årets miljöpris delades ut vid kommunfullmäktiges högtidsmiddag.
pristagare blev Jeanette och Paul Hultén, Hulténs ekogrönsaker. Prismotiveringen lyder:

"Allt vi människor gör har en inverkan på miljön på något sätt. Och människan lever idag som om vi hade 1,6 planeter för att ta fram alla resurser och absorbera våra utsläpp. Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas 4,2 planeter. För att arbeta mot en långsiktig hållbar miljö är det många pusselbitar som ska falla på plats.
Att lämna efter oss en planet där det finns möjligheter för våra barn och barnbarn, att leva gott och bo bra i, även i framtiden, känns som ett viktigt mål att sträva efter. Genom att stötta ekologiskt odlande, kan vi stötta den hållbara utvecklingen, och belöna långsiktigt hållbara lösningar.

Därför vill Myndighetsnämnden tilldela priset till Jeanette och Paul Hultén, Hulténs ekogrönsaker, för att premiera ett företag i Sävsjö som med sin energiska arbete med ekologisk odling är en förebild för andra i arbetet mot en hållbarare utveckling".

Från vänster Sten-Åke Claesson, ordförande i myndighetsnämnden, Jeanette och Paul Hultén sant MAria Thulin, chef för myndighetsförvaltningen.

Från vänster Sten-Åke Claesson, ordförande i myndighetsnämnden, Jeanette och Paul Hultén sant Maria Thulin, chef för myndighetsförvaltningen.

Publicerad 2017-12-13