Sävsjö kommunvapen

Många frågor på medborgarcafé

Kommunfullmäktiges ordförande Per Danielsson tillsammans med besökarna på medborgarcaféet i Rörviks bygdegård.

Onsdagen den 20 september var det dags för medborgarcafé i bygdegården i Rörvik Förutom politiker och tjänstemän hade ett tjugofemtal personer mött upp. Flera hade lämnat in frågor före så att bra svar hade kunnat förberedas. Andra var mer spontana och lämnade sina synpunkter och tankar direkt.
Självklart diskuterades den planerade och mycket efterlängtade gång- och cykelbron över bron men även behovet av renovering av Rörviks skola och trafiksäkerhet inne i samhället. Skolskjutsar och kalla klassrum var andra ämnen som ventilerades.

-Att träffas och prata otvunget om små och stora saker löser mycket, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson. Tidigare hade vi ju allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges sammanträden, men nu kommer vi ut till medborgarna istället för att de ska komma till oss. Det är bra med sådana mötesplatser.

Publicerad 2017-09-22