Sävsjö kommunvapen

Oseriösa affärsmetoder ledde till avslutade affärer

Sävsjö kommun har under perioden februari 2015 - april 2016 köpt in torkservetter och issmältningsmedel från ett företag som heter Universal Solutions Sweden AB. Det är ett företag som - har det visat sig - använder sig av oseriösa säljmetoder. 

Företaget finns med på Förenade bolags varningslista.

— Det fanns dock inte med där när vi handlade av bolaget första gången, säger ekonomichef Bert Runesson. Ekonomiavdelningen har som rutin att kolla upp en ny leverantör mot varningslistan när första fakturan kommer. Vi ser dock allvarligt på det inträffade och har därför tillsatt en utredning.

— När sedan inköpen har kommit igång så är det upp till beställaren och attestanten av fakturan att kolla upp att säljaren är seriös, fortsätter Bert Runesson. Men här måste vi se över våra rutiner och säkerställa att vi fortlöpande kontrollerar våra leverantörer så att vi inte gör affärer med oseriösa företag.

— Vi måste också se över våra inköpsrutiner och bland annat se till att vi inte handlar av telefonförsäljare.

I våras avslutades alltså inköpen från Universal Solutions Sweden AB eftersom man upplevde att företagets affärsmetoder inte var seriösa. Sävsjö kommun har dock inte haft något att anmärka på de varor som har levererats och som man har betalat för, till ett värde av 500 tkr exklusive moms.

 

Publicerad 2016-12-09