Sävsjö kommunvapen

Nu kan du söka Leadercheckar igen

Nu finns det återigen möjlighet att söka Leadercheckar. Det är ett enklare sätt att söka medel för en idé som utvecklar landsbygden och som får spännande saker att hända. Du kan söka checkar till ett maxbelopp på
20 000 kronor. 
Kontakta verksamhetsledare Annika Nilsson på Leader Linné Småland via mejl, annika@leaderlinne.se eller telefon 070-560 02 06.
Här kan du läsa mer om Leadercheckarna.

Publicerad 2016-09-19