Sävsjö kommunvapen

Upphandling

Upphandling

Här presenterar sävsjö kommun de upphandlingar som pågår. Vi använder oss av Visma, TendSign och deras webbplattform för att publicera våra upphandlingar.

Följande upphandlingar planeras att genomföras 2017-2018

- Allvädersbanor (Entreprenad)

- Förskola Prästhagen Vrigstad 2 avdelningar (Entreprenad)

- Förskoleavdelningar i Sävsjö med 2-3 avdelningar (Entreprenad)

- Skyttebana Skrapstad (Entreprenad)

- Ombyggnad "Pavven" till kortis (Entreprenad)

- Hägneskolan två styck basrum (Entreprenad)

- Vallsjöskolan skolgård etapp 2 (Entreprenad)

- Renovering tak Hofgårds skola (Entreprenad)

- Aleholmsskolans entré (Entreprenad)

- Utbyggnad Vallsjöskolans kök (Entreprenad)

- Ringgårdens kök (Entreprenad)

- Hofgårdsvallen omklädningsrum (Entreprenad)

- Bevakning/rondering

- Skorstensfejartjänster

- Skolskjuts

- Trygghetslarm, med tjänster

- Hantverkstjänster (Bygg, Måleri, VS, Vent/plåt, El-data/larm, Kyla, Golv)

- Tekniska konsultertjänster (Samhällsbyggnad, Arkitekt, Konstruktion, VVS, El/tele/data/larm, VA/mark/sanering, VA processteknik, Besiktning/projektledning/byggledning/kalkyl)

- Livsmedel Färsk Fisk

- Färskt bröd o Bakverk 

- Elleveranser

- Service byte gatubelysning och elljusspår

- Resebyråtjänster

- Arbetskläder

- Profilkläder

- Taklyftar

- Däckhantering och däck

- Fordonsadm. system, bilpool och tidrapportering (förådssystrm)

- Laddstolpar

- Fordon

- Yttre skötsel (Sävebo)

- Oljeavskiljare gatuförrådet

- Infartsskyltar

- Skadedjursbekämpning

Valfrihetssystem i hemtjänsten (LOV)

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun har beslutat att införa ett system för ökad valfrihet inom kommunens hemtjänst. Beslutet grundar sig på Lag om valfrihetssystem (LOV). Valfrihetssystemet kommer att gälla hemtjänstinsatser som utförs dagtid 06.30 -21.30. Kommunens hemtjänst utför även i fortsättningen alla nattpatrullsinsatser, samt har ansvar för trygghetslarm och måltidsdistribution.

Kontaktperson

Socialchef Miriam Markusson-Berg
Villagatan 9
576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-15450 

Senast uppdaterad: 2017-01-16