Sävsjö kommunvapen

Serveringsansvariga

Serveringsansvariga

Alkoholservering får inte ske om inte tillståndshavaren eller av denne utsedd och till kommunen anmäld serveringsanvarig person finns på plats på serveringsstället under hela serveringstiden.

Då den serveringsansvarige kan ställas inför svåra uppgifter när det t.ex. gäller att bedöma om ytterligare alkoholservering ska vägras en gäst, ställs krav på viss mognad och livserfarenhet – därav åldersgränsen på minst 20 år. Åldersgränsen gäller däremot inte annan serveringspersonal, utan där gäller arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Det är tillståndshavaren ansvar att utse serveringsansvarig person och se till att den har tillräcklig kunskap i alkohollagen, är lämplig för uppgiften och är medveten om sitt ansvar.

All serveringspersonal har ett personligt ansvar och är skyldig att förvissa sig om att den som ska dricka en alkoholdryck inte är för ung eller märkbart berusad. Serveringspersonalen ska också kontrollera att drycken inte langas till någon som är för ung eller berusad. Om han/hon inte gör det riskerar han/hon böter eller fängelse i högs 6 månader. Dessutom kan restaurangen få en erinran, varning och värsta fall förlora sitt tillstånd.

Anmäl serveringsansvarig personal!

Tillståndshavaren är skyldig att anmäla den eller de som utsetts till serveringsansvariga till kommunen. Du är också skyldig att anmäla förändringar. Anmälan görs på blankett nedan.

Flera personer kan vara anmälda till kommunen som serveringsansvariga, men endast en person kan vara ansvarig åt gången.

Senast uppdaterad: 2017-10-09