Sävsjö kommunvapen

Serveringsansvariga

Serveringsansvariga

På serveringsställe med tillstånd för servering av alkoholdrycker ska tillståndshavaren eller av honom utsedd serveringsansvarig person utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden.
 
Alkoholservering får inte förekomma om inte tillståndshavaren eller utsedd och anmäld serveringsansvarig person är närvarande vid serveringsstället.
 
Serveringsstället får inte lämnas utan tillsyn. Tillståndshavaren eller serveringsansvarig person behöver dock inte nödvändigtvis finnas i serveringslokalerna men någon av dessa ska hela tiden finnas tillgänglig på serveringsstället. Tillståndshavaren har ansvar för att serveringsstället inte lämnas utan tillsyn.

Anmälan av serveringsansvariga

Tillståndshavaren ska till socialförvaltningen, Sävsjö kommun, anmäla den eller de personer som utsetts att ansvara för alkoholserveringen. (Se blankett nedan)
 
Den som utses som serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och ska med hänsyn till sina egenskaper och övriga omständigheter vara lämplig för uppgiften.
 
Bestämmelsen innebär bland annat att serveringsansvarig person ska ha tillräcklig kunskap i svensk alkohollagstiftning. Tillståndshavaren svarar för att en serveringsansvarig person är lämplig för uppgiften och är medveten om sitt ansvar.

Senast uppdaterad: 2017-04-10