Sävsjö kommunvapen

Servering av alkoholdrycker

Servering av alkoholdrycker

När behövs ett serveringstillstånd?

För att få servera starköl, vin, sprit eller andra jästa alkoholdrycker krävs ett serveringstillstånd. Servering enligt alkohollagens mening inträffar när någon tillhandahåller dessa alkoholdrycker mot ersättning. Ersättningens storlek har ingen betydelse.

Ett serveringstillstånd krävs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang.

När behövs inte ett serveringstillstånd?

För att det ska vara tillåtet att servera alkohol utan tillstånd krävs att det är ett helt privat arrangemang (ej förening, företag eller liknande) och att samtliga nedanstående punkter är uppfyllda samtidigt.

 • Det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • Det sker utan vinst intresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • Det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Vad krävs för att få ett serveringstillstånd? 

När du ansöker om serveringstillstånd görs en bedömning av:

 • risk för störningar (närboende, ordning, trafik m.m.),
 • den sökandes lämplighet (kunskap, brottslighet, skulder, ekonomi, finansiering),
 • lokalens lämplighet (kök, matsal, brandsäkerhet, läge).

Serveringstillstånd kan vägras eller begränsas om serveringen kan medföra alkoholpolitiska olägenheter, även om övriga krav är uppfyllda. 

Läs mer om de specifika kraven för de vanligaste typerna av tillstånd i informationen om respektive tillstånd.

Olika typer av serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd avser försäljning av alkoholdryck som ska drickas på stället. Olika typer av serveringstillstånd krävs för olika typer av verksamheter. Tillstånd för servering av alkohol kan beviljas på olika sätt:

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (vanligtvis restauranger)
 • Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet (eget kök för tillredning av mat krävs)
 • Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap utan cateringverksamhet (festvåning, klubblokal)
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (vanligtvis festivaler)
 • Tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap (föreningsfester, personalfester och liknande)
 • Tillstånd för pausservering (servering i konsert- eller teaterfoajé under paus i föreställning)
 • Tillstånd för provsmakning
 • Utökning av befintligt serveringstillstånd

Ansökan och beslut

Ansökan skrivs på särskild blankett som skickas till Sävsjö kommun, Socialförvaltningen, 576 80 Sävsjö. Ansökningsavgiften betalas i samband med ansökan.

När avgiften är betald går alkoholhandläggare igenom ansökan och kontaktar dig om den behöver kompletteras. Du är skyldig att lämna in de dokument som kommunen begär. När ansökan är komplett påbörjas handläggningen.

Enligt alkohollagen har en kommun fyra månader på sig att fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd från det att en fullständig ansökan ha kommit in, men som regel är handläggningstiden kortare.

 • Handläggningstiden för stadigvarande tillstånd är som regel 6-8 veckor från det att din ansökan är komplett.
 • Handläggningstiden för enklare ärenden är oftast kortare.

Under sommartid kan handläggningstiden dock vara längre. Anledningen till att handläggningstiden ibland kan vara längre beror på att beslut om serveringstillstånd fattas av Socialnämnden som sammanträder elva gånger per år.

Upphörande av tillstånd

Det är viktigt att du anmäler om verksamheten upphör. Vid ägarskiften krävs att det nuvarande tillståndet upphör innan ett nytt tillstånd kan utfärdas.

Frågor

Du är välkommen att kontakta alkoholhandläggare om du har frågor.

Senast uppdaterad: 2017-10-12