Sävsjö kommunvapen

Badplatser

Badplatser

Sävsjö kommun ansvarar för drift och underhåll av friluftsbaden i eller i anslutning till: Rörvik, Skepperstad, Stockaryd, Sävsjö, Vrigstad och Vallsjöbaden.

Friluftsbaden i Mo och Möcklehult ägs och sköts av lokala föreningar med mindre kommunalt bidrag.

Det finns en bra webbsida som heter Badplatsen. Där kan du få information om vattenkvaliteten och vattentemperaturen vid Sävsjö kommuns badplatser.

På kartan nedan är badplatser markerade. Zooma och panorera med musen.

På badplatser redovisade med grön ram runt symbolen sker provtagning och analys av badvattnet. Det utförs av kommunens myndighetsförvalning. Resultatet hittar du på Havs-och vattenmyndighetens hemsida för badvatten.

Senast uppdaterad: 2017-03-07