Sävsjö kommunvapen

Lotteriregistrering

Lotteriregistrering

Ideella organisationer som planerar att anordna lotterier, ska ansöka om registrering hos kultur- och fritidsförvaltningen. Blankett finns på Interbook.

Registrering för försäljning av tillståndspliktiga lotter söks för 3 år och upp till drygt 700 000 kronor till en kostnad av 300 kronor.

Registrering för lotteri enligt 17§ lotterilagen

PDF
Redovisning lotteriPDF

Senast uppdaterad: 2017-09-01