Sävsjö kommunvapen

Fjärrlån

Fjärrlån

Allmänt

Du har möjlighet att låna böcker från andra bibliotek, så kallade fjärrlån. Dessa lån sker alltid på det utlånande bibliotekets villkor, vad gäller lånetid, omlån, med mera. 

Beställning

Vill du göra din beställning via mejl, ange ditt namn och adress samt telefonnummer. Ange tydligt författare, titel, upplaga och utgivningsår. Till sist anger du slutdatum för fjärrlånet. Du kan också ansöka om fjärrlån i bibliotekets katalog.

Sista datum

Vi lägger in ett sista datum i beställningen, det vill säga när den ska upphöra att gälla. Vi kan aldrig garantera att du får ett fjärrlån, därför behövs ett slutdatum.

Hur lång tid tar beställningen?

Svårt att säga. Det beror på om det önskade materialet är tillgängligt direkt, eller om beställningen ska gå vidare till flera bibliotek. Då tar det givetvis längre tid och därför ska du alltid uppge sista datum.  

Avgift

Det kostar 20 kronor per fjärrlånad bok. Att låna artikel kostar 60 kronor/styck. Avgiften betalas när du fått meddelandet om att lånet har kommit till oss.

Avbeställning av fjärrlån

Har fjärrlånet kommit till biblioteket innan du avbeställt är du skyldig att betala full kostnad. 

Omlån

Du kan inte låna om dina fjärrlån själv via internet. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Senast uppdaterad: 2017-06-26