Sävsjö kommunvapen

Vision och utvecklingsstrategi

Vision och utvecklingsstrategi

Vår vision

Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, inkluderande och gröna kommun.

Modell för kommunens utvecklingsarbete i form av ett hus med värdegrund, framgångsfaktorer, utvecklingsområden, övergripande mål och vision.

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2016 antogs Utvecklingsstrategin "Utvecklingsstrategi 2016-2022, med sikte på 2030".

Senast uppdaterad: 2017-03-07