Sävsjö kommunvapen

Hur uppfattar du Sävsjö kommun?

Hur uppfattar du Sävsjö kommun?

1. I vilken ort bor du? *
Multiple selection2. När hade du senast kontakt med någon som arbetar inom Sävsjö kommun? *
Multiple selection
3. Om du har haft något ärende till kommunen. Inom vilket/vilka områden har det i så fall varit? *
Multiple selection

4. Hur tycker du att du blev bemött när du kontaktade kommunen? *
Multiple selection
5. Tycker du att det är lätt för dig som kommuninvånare att nå kommunen för att kunna ställa frågor? *
Multiple selection6. Hur skulle du vilja kunna komma i kontakt med kommunens tjänstemän och politiker.  *
Multiple selection

7. Vet du hur du som kommuninvånare kan vara delaktig och påverka kommunens utveckling? *
Multiple selection9. Om du har varit inne på kommunen webbplats, hittade du då den informationen du sökte? *
Multiple selection


10. Tycker du att du får en bra bild av kommunens verksamheter genom Tillsammanstidningen som skickas ut till hushållen? *
Multiple selection1. I vilken ort bor du?
Multiple selection2. När hade du senast kontakt med någon som arbetar inom Sävsjö kommun?
Multiple selection
3. Om du har haft något ärende till kommunen. Inom vilket/vilka områden har det i så fall varit?
Multiple selection

4. Hur tycker du att du blev bemött när du kontaktade kommunen?
Multiple selection
5. Tycker du att det är lätt för dig som kommuninvånare att nå kommunens tjänstemän och politiker och kunna ställa frågor?
Multiple selection6. Hur skulle du vilja kunna komma i kontakt med kommunens tjänstemän och politiker.
Multiple selection

7. Vet du hur du som kommuninvånare kan vara delaktig och påverka kommunens utveckling?
Multiple selection


Senast uppdaterad: 2017-12-07