Sävsjö kommunvapen

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Ormbunksblad

Strategi för hållbar utveckling i Sävsjö kommun - Borgmästaravtal

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2011 att underteckna det så kallade borgmästaravtalet. Undertecknandet skedde under kommunstyrelsens sammanträde 2012-01-10 av Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Jarfjord.

Borgmästaravtalet är ett avtal för kommuner inom Eu som vill gå längre i sitt klimatarbete än det europeiska målet om 20% minskning av växthusgaser till 2020. Syftet är att lyfta fram det klimatarbete som görs på lokal nivå.   

I Borgmästaravtalet förbinder kommunen sig till 11 åtaganden. Ett av åtagandet är att kommunen måste skapa en klimat / energiplan med mål om att minska utsläppen med minst 20% till 2020. Ett annat åtagande är att en energidag ska anordnas för medborgarna varje år.

Senast uppdaterad: 2017-10-03