Sävsjö kommunvapen

EU-projekt och landsbygdsutveckling

EU-projekt och landsbygdsutveckling

Samordnaren har som uppgift att stödja och informera om de olika stöd som finns i länet och i regionen.

Sävsjö kommun har möjlighet till bland annat följande stöd:

  • Landsbygdsprogrammet, projekt- och företagsstöd, fiber med mera. 
  • Leader-projekt och Leader-checkar, stöd till landsbygdsutveckling.
  • Skogsstyrelsen, stöd till skogliga projekt.
  • Energimyndigheten, olika energistöd.
  • Regionala strukturfondsprogrammet, Småland-Öarna, stöd till större infrastruktur- och innovationsprojekt.
  • Socialfonden-ESF, stöd till större sociala projekt.
  • Universitets- och högskoleområdet, internationellt samarbete.


Kreativitet och idérikedom

I kommunen har vi många kreativa människor med många goda projektidéer.

Det har genomförts många projekt, både små och stora, med syfte att på olika sätt utveckla företagande, landsbygden och kommunen.

Du som bär på en idé eller funderar på landsbygdsutveckling, ta möjligheten att utveckla eller förverkliga det i ett projekt!

Senast uppdaterad: 2017-05-18