Sävsjö kommunvapen

Anslagstavla

Välkommen till Sävsjö kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslagsbevis samt kungörelser.

Anslagsbevis
Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Jo, vi talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Kungörelser
En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. 

Aktuella anslagsbevis

Anslagsbevis barn- och utbildningsnämnden

Protokollet från sammanträdet med barn- och utbildningsnämnden den 20 juni är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här eller tre veckor från den dag beslutet är delgivet.

Anslagsbevis kommunstyrelsens utskott

Protokollet från sammanträdet med kommunstyrelsens utskott den 19 juni är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här eller tre veckor från den dag beslutet är delgivet.

Anslagsbevis överförmyndarnämnden

Protokollet från sammanträdet med överförmyndarnämnden den 19 juni 2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här eller tre veckor från den dag beslutet är delgivet.

Anslagsbevis från kultur- och fritidsnämnden

Protokollet från sammanträde med kultur- och fritidsnämnden den 13 juni 18 april 2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis myndighetsnämnden

Protokollet från sammanträdet med myndighetsnämnden den 7 juni 2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här eller tre veckor från den dag beslutet är delgivet.

Kungörelser

ÖverklagandehänvisningPDF  av detaljplan. Ändring genom tillägg till detaljplanen; Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Sävsjö (Kistegårdsområdet).

Föreskrift om eldningsförbud.PDF