Sävsjö kommunvapen

Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott

Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott

Protokollet från socialnämndens arbetsutskott den 11 och 25 april 2018 är justerat.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2018-04-11

Paragrafer

4:1-33, 34-36

Anslaget publicerades

2018-04-19

Anslaget avpubliceras

2018-05-10

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Villagatan 12

 

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2018-04-25

Paragrafer

5:1

Anslaget publicerades

2018-04-26

Anslaget avpubliceras

2018-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Villagatan 12

 

Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Så här överklagar du ett beslut.

Senast uppdaterad: 2018-05-03