Sävsjö kommunvapen

Anslagsbevis kultur- och fritidsnämnden

Anslagsbevis kultur- och fritidsnämnden

Protokollet från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 juni  2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2018-06-13

Paragrafer

43-52

Anslaget publicerades

2018-06-21

Anslaget avpubliceras

2018-07-12

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Kommunalhuset


Senast uppdaterad: 2018-06-26