Sävsjö kommunvapen

Anslagsbevis kultur- och fritidsnämnden

Anslagsbevis kultur- och fritidsnämnden

Protokollet från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 29 augusti  2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2018-08-29

Paragrafer

53-60

Anslaget publicerades

2018-09-07

Anslaget avpubliceras

2018-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Kommunalhuset


Senast uppdaterad: 2018-09-11