Sävsjö kommunvapen

Anslagsbevis barn- och utbildningsnämnden

Anslagsbevis barn- och utbildningsnämnden

Protokollet från  barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 29 augusti 2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2018-09-26

Paragrafer

80-91

Anslaget publicerades

2018-10-01

Anslaget avpubliceras

2018-10-24

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, Kommunalhuset

 

Senast uppdaterad: 2018-10-01