Sävsjö kommunvapen

Årsredovisning

Årsredovisning

Framsidan av bokslutskommuniké 2011

Sävsjö kommuns årsredovisning innehåller en övergripande information om den verksamhet som bedrivits av kommunen och dess bolag under det gångna året.

Årsredovisningen innehåller också information om kommunens och kommunkoncernens ekonomiska resultat och ställning. Med kommunkoncernen avses en samlad redovisning av kommunen och dess bolag.

Senast uppdaterad: 2016-08-08