Sävsjö kommunvapen

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnd

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Sävsjö kommun har vi en överförmyndarnämnd som har tillsynsansvar över och granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares verksamhet.

Sammanträdestider för andra halvåret av 2018:

Det planerade sammanträdet den 4 september har ställts in.

Den 2 oktober, 6 november och 6 december.  Samtliga tillfällen klockan 17.00.

Kallelser 2018
Sammanträde den 20 februariPDF
Sammanträde den 30 januariPDF


Protokoll 2018
Sammanträde den 30 januari.PDF
Sammanträde den 19 juni.PDF

 

 

Senast uppdaterad: 2018-08-31