Sävsjö kommunvapen

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnd

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Sävsjö kommun har vi en överförmyndarnämnd som har tillsynsansvar över och granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares verksamhet.

Sammanträdestider för första halvåret av 2018:

Den 30 januari, 20 februari, 20 mars, 24 april, 22 maj och 19 juni.  Samtliga tillfällen klockan 17.00.

Kallelser 2018
Sammanträde den 20 februariPDF
Sammanträde den 30 januariPDF


Protokoll 2018
Sammanträde den 30 januari.PDF

Senast uppdaterad: 2018-02-13