Sävsjö kommunvapen

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnd

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Sävsjö kommun har vi en överförmyndarnämnd som har tillsynsansvar över och granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares verksamhet.

Senast uppdaterad: 2017-12-20