Sävsjö kommunvapen

Kommunala bolag

Kommunala bolag

En del av kommunens verksamheter sköts av bolag, helt eller delvis ägda av Sävsjö kommun.

Bolagens styrelser har ledamöter som utsetts av kommunfullmäktige. I listan till vänster kan du läsa mer om vilka bolagen är.

Senast uppdaterad: 2017-03-07