Sävsjö kommunvapen

Hästgårdar

Hästgårdar

Flygbild med inritad avstyckning för hästgård

Nuvarande lagstiftning ger oss möjligheter att bilda fastigheter avsedda för småskalig verksamhet och djurhållning, så kallade hästgårdar.

För att möta efterfrågan på dessa har kommunen styckat av en "hästgård" norr om Tällevad. Fastigheten är cirka 4 hektar stor och såld. Byggnation av stall och bostad har genomförts.

I området finns möjlighet att skapa ytterligare en fastighet avsedd för samma ändamål. Markområdet innehåller både odlad mark och skog. Fastigheten nås via den nya utfartsväg som är byggd från Hultrum.

Kontakta samhällsbyggnadsenheten om du är intresserad av en hästgård. Det kan finnas möjligheter till ytterligare etableringar.

Senast uppdaterad: 2013-02-01