Sävsjö kommunvapen

Tomtmark

Tomtmark

Sävsjö kommun har uppdraget att se till att det finns mark tillgänglig för byggande av bostäder och industrier.

Det finns för närvarande byggbar mark i samtliga kommunens tätorter.
Förutom denna mark, som är detaljplanelagd, finns även ett flertal områden som just nu planeras för framtida byggnation.

Är du intresserad av mer information om tillgänglig tomtmark och tomtpriser, kontakta då oss på samhällsbyggnadsenheten.


Senast uppdaterad: 2017-08-15