Sävsjö kommunvapen

Tankställe för gas

Tankställe för gas

I och med Sävsjö Biogas AB:s uppförande av sin biogasanläggning vid Aleholm har möjligheten att tanka fordonsgas getts nya förutsättningar.

Överenskommelse träffades våren 2013 med Fordonsgas AB om uppförande av en gastankstation i Sävsjö vid Djupadals reningsverk. Stationen öppnade den 18 juni 2013.  

Mer information om projektet, se artikel "Tankställe för gas i Sävsjö" på Fordonsgas webbplats.

Fordonsgas bandklippning

Invigning 18 juni 2013

Fordonsgas Bosse bildoktorn
Fordonsgas Bosse tankar

Senast uppdaterad: 2017-03-07