Sävsjö kommunvapen

VA-planering

VA-planering

Utvecklingsavdelningen har tillsammans med tekniska förvaltningen och myndighetsförvaltningen arbetat fram en VA-plan för Sävsjö kommun. Planen ger en heltäckande långsiktig planering av kommunens VA-verksamhet. Remisshantering pågår och synpunkter ska lämnas senast den 10 mars.

Senast uppdaterad: 2017-03-07