Sävsjö kommunvapen

Göransgården

Göransgården

Göransgårdens äldre delar behöver byggas om, främst ur arbetsmiljöskäl. Två byggkroppar om totalt cirka 650 m2 är aktuella för ombyggnad och 15 vårdboenden berörs.

Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-20 att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att, i samråd med utvecklingsavdelningen, låta detaljprojektera en ny- och ombyggnad av Göransgården enligt programförslaget.

Projekteringen kommer att genomföras under hösten 2013, med en beräknad byggstart under våren 2014.

Senast uppdaterad: 2017-03-07