Sävsjö kommunvapen

GC-port under väg 128 vid Eksjöhovgårdsvägen

GC-port under väg 128 vid Eksjöhovgårdsvägen

Ett nytt exploateringsområde med bostäder planeras nordöst om korsningen väg 128/Eksjöhovgårdsvägen. På grund av det planerade bostadsområdet kommer behovet för gång- och cykeltrafik, som måste korsa väg 128, att öka.

Med anledning av detta har Samhällsbyggnadsenheten låtit utföra en förstudie för att undersöka möjligheterna och kostnaderna för att anlägga en planskild korsning för gång- och cykeltrafiken

Senast uppdaterad: 2017-03-07