Sävsjö kommunvapen

Landsbygdsutveckling i strandnära läge - LIS

Landsbygdsutveckling i strandnära läge - LIS

Tematiskt tillägg till översiktplanen

Det tematiska tillägget är en bilaga till översiktsplanen som behandlar den nya strandskydds-lagstiftningen och visar vilka strandnära lägen som är lämpliga för någon typ av bebyggelse inom 100 meter från stranden. "LIS"-planen har behandlats politiskt och efter beslut i kommunfullmäktige vunnit laga kraft 2011-05-13. Planen har inarbetats i Översiktplan 2012.

Det går att läsa eller ladda ner dokumenten genom att klicka på bilderna eller via länkarna under relaterad information.


Framsidan av Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Senast uppdaterad: 2017-05-08