Sävsjö kommunvapen

Översiktsplaner

Översiktsplaner

Sävsjö kommun har upprättat en ny översiktsplan. Planen är ett av kommunens viktigaste plandokument och behandlar den framtida utvecklingen både på landet och i tätorter.

Översiktplanen (ÖP2012) omfattar hela Sävsjö kommun och redovisar grunddragen för den framtida användningen av mark- och vattenområden

Framsidan till Översiktsplan 2012

Översiktsplan 2012

Framsidan till Projektalog

Projektkatalog till Översiktsplan 2012

Senast uppdaterad: 2017-05-08