Sävsjö kommunvapen

Vrigstad 3:27 med flera

Vrigstad 3:27 med flera

I samband med nybyggnad av Vrigstad skola föreslås ändring av gällande detaljplan.

Planens syfte är att skapa förutsättningar för utökning av bensinstationstomten samt att ge bättre förutsättningar för parkering.

Utställningstiden har pågått från 29 juni 2009 till 28 augusti 2009

Planen har fastställts och vunnit laga kraft.

Lagakraftdatum 2009-12-15.

Följande handlingar kan laddas ner:

Senast uppdaterad: 2017-03-07