Sävsjö kommunvapen

Omlastaren 1 m.m

Omlastaren 1 m.m

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun antog den 21 november 2016 detaljplan för Omlastaren 1 m.m. Sävsjö kommun.

Kommunen har upprättat ett planförslag för Omlastaren 1 m.m. Sävsjö kommun. Området är beläget i anslutning till stambanan strax norr om Sävsjö centrum. Bakgrunden till planförslaget är att Sävsjö Trähus AB avser att utöka sin industrimark för att utveckla verksamheten.

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad: 2018-02-06