Sävsjö kommunvapen

Kvarteret Kopparslagaren

Kvarteret Kopparslagaren

Det är angeläget att få fram attraktiv tomtmark för nya bostäder i Sävsjö. Föreslagen tomt är mycket centralt belägen med god närhet till all service inom bekvämt gångavstånd. Samtidigt är läget mycket attraktivt, lugnt och avskilt från störande verksamheter och trafik. Därför är den föreslagna tomten väl lämpad för någon form av förtätad bostadsbebyggelse. Gärna hyresrätter som kan uppföras av ägaren till Kopparslagaren 7 (det kommunala bostadsbolaget Sävebo AB) eller kanske som trygghetsboende.

För att möjliggöra bostadsbyggnation erfordras att gällande detaljplan ändras.

Detaljplaneförslaget är utställt för granskning under tiden 29 oktober fram till 23 november. Förslaget har reviderats under januari 2013 och ligger nu färdigt för kommunfullmäktiges antagande.

Förslaget antogs av kommunfullmäktige 2013-02-18.

Senast uppdaterad: 2017-03-07