Sävsjö kommunvapen

Detaljplan för förskola i Stockaryd

Detaljplan för förskola i Stockaryd

Detaljplan för Stockaryd 23:61 samt del av Stockaryd 4:227, förskola i Stockaryd

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun antog den 23 januari 2017 detaljplan för Stockaryd 23:61 samt del av Stockaryd 4:227, förskola Stockaryd. Beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla 25 januari 2017.

Kommunen har upprättat ett förslag till detaljplan för att möjliggöra utbyggnation av förskolan i Stockaryd. Planhandlingarna finns tillgängliga som nedladdningsbara länkar nedan och även på samhällsbyggnadsenheten vån 3 i kommunalhuset. Området är beläget vid Långgatan i sydöstra delen av Stockaryd samhälle


UPPLYSNINGAR
Upplysningar lämnas av Ingvar Lundquist eller Jan-Olof Olson.
Telefon: 0382-152 00
E-post: sambygg@savsjo.se

Senast uppdaterad: 2017-02-03